News

/News
22 02, 2019

Carmine Tommasone mistieden waqt l-Għażliet Sportivi Nazzjonali 

By |2019-02-22T08:20:38+02:00February 22nd, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Hekk kif nhar is-Sibt se tkun organizzata d-59 edizzjoni ta' SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali, l-kumitat Organizattiv bi pjaċir iħabbar li ċ-ċampjin Taljan tal-Boxing fil-kategorija Lightwieght u ċampjin Interkontinentali tal-WBA Carmine Tommasone se jkun il-mistieden speċjali waqt is-serata. Tommasone twieled f’Avellino l-Italja fit-30 ta’ Marzu 1984. Hu beda l-karriera fil-boxing fis-sena 2010 fejn kellu l-unur li jirrapreżenta l-Italja fil-kategorija Lightweight fl-Olimpjadi tal-2016 li saru f’Rio De Janeiro l-Brażil. Tommasone għandu rekord impressjonanti fil-livell Amateur u meta qaleb għall-kategorija 'Professional' sa issa għandu xejn inqas minn għoxrin ġlieda li minnhom rebaħ dsatax -il konfront, ħamsa minnhom b’Knock Out kontra l-avversarji tiegħu. Ġimgħa ilu hu ġġieled għat-Titlu tal-WBO iżda tilef kontra ċ-ċampjin attwali u holder taċ-ċintorin Oscar Valdez mill-Messiku. L-avveniment SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali se jixxandar dirett fuq TVM2 u Facebook live nhar is-Sibt mis-7.30pm 'il quddiem. Filmati mil-links hawn taħt: https://www.youtube.com/watch?v=xy1TUo98PlU https://www.youtube.com/watch?v=qOR_Pvy9OdA

16 02, 2019

Jitħabbru l-Finalisti tal-iSportMalta Awards – L-Għażliet Sportivi Nazzjonali

By |2019-02-22T08:09:05+02:00February 16th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Dalgħodu waqt ċerimonja li saret fil-Forti Sant’Anġlu l-Birgu, s-semi finalisti ta’ l-Għażliet Sportivi Nazzjonali ġew ippreżentati b’ċertifikat kommemorattiv. Dan sar fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari Għaż-Żagħżagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat l-Onor Clifton Grima kif ukoll il-Kumitat Organizzativ ta’ dan l-avveniment kompost mill-Għaqda Ġurnalisti Sport u SportMalta liema kumitat huwa iċċerjat mill-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar. Matul din iċ-ċerimonja ġew imħabbra wkoll il-finalisti tas-seba’ kategoriji li l-ġurija ser tkun qed tivvota għalihom matul is-serata ta’ premjazzjoni li ser issir nhar is-Sibt 23 ta’ Frar fil-lukanda Hilton u li ser tkun qed tixxandar dirett fuq TVM2 bit-trażmissjoni tibda fis-7:30 pm Barra dawn is-seba’ kategoriji matul is-serata ser isiru ħames preżentazzjonijiet oħra fosthom dik tal-People’s Choice Award li l-finalisti ta’ din il-kategorija wkoll ġew imħabbra dalgħodu sabiex issa l-pubbliku jista jagħti l-preferenza tiegħu billi jidħol fuq il-facebook page BeActive – SportMalta. Il-voti tal-pubbliku jingħaqdu ma’ dawk ta’ l-Assoċjazzjonijiet u l-ġurija sabiex fis-serata jitħabbar ir-rebbieħ [...]

10 02, 2019

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tirrispondi l-kummenti ta’ Cristian Muscat

By |2019-02-10T12:40:15+02:00February 10th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

8 ta’ Frar 2019 L-Għaqda Ġurnalisti Sports tieħu nota tal-kummenti dispreġjattivi li saru fuq facebook mill-eks membru tal-Eżekuttiv tal-GħĠS Cristian Muscat ilbierah 7 ta' Frar 2019. Qatt ma kienet l-intenzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv li ċertu diskussjonijiet u deċiżjonijiet tal-kumitat joħorġu fil-pubbliku iżda ġaladarba s-sur Muscat għoġbu jitfa' fid-dubju l-integrita' tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u tal-Kumitat Organiżattiv tas-SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali, l-Eżekuttiv m’ghandux triq ohra hlief dik li jiċċara l-fatti kif ġej: Għal perjodu twil ta’ żmien kienu qed jaslu hafna rapporti għand l-GħĠS minn persuni involuti fl-isport, ufficjali, atleti u ġurnalisti oħra, li f’ċertu attivitajiet, speċjalment meta tali attivitajiet ikunu segwiti minn festini, li l-imġieba tas-sur Cristian Muscat ma kenitx tkun waħda denja u tirrifletti mġieba etika kif mistennija mill-ġurnalisti membri tal-GħĠS; Madanakollu kemm il-President tal-GħĠS Sandro Micallef, kif ukoll membri ohra tal-Eżekuttiv, dejjem ippruvaw jgħinu lis-sur Muscat jipprova jegħleb dawn il-problemi. Dan sakemm l-affarijiet laħqu livelli inaċċettabli waqt ġita li [...]

21 11, 2018

Stqarrija mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li tikkundanna kull forma ta’ theddid fuq ġurnalisti

By |2018-11-21T14:54:15+02:00November 21st, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

Il-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna kull forma ta’ theddid fuq ġurnalisti, speċjalment meta dawn ikunu fuq il-qadi ta’ dmirijiethom. Fl-aħħar jiem, l-Istitut ġie infurmat li membri fi ħdanu u ġurnalisti oħra sfaw vittmi ta’ theddid minn membri tal-familji ta’ żgħażagħ li tressqu akkużati li aggredew żagħżugħ ieħor. Filwaqt li juri solidarjetà sħiħa mal-ġurnalist tal-PBS, Brandon Pisani u kollegi ġurnalisti oħra li waqt il-qadi ta’ dmirijiethom sfaw mhedda serjament, l-Istitut tal-Ġurnalisti jikkundanna bla riservi kull tip ta’ theddid u intimidazzjoni fuq il-ġurnalisti. L-Istitut itenni li ebda dorma ta’ vjolenza, anqas dik verbali ma’ hi aċċettabbli u m’għandhiex titħalla għaddejja qisu xejn m’hu xejn. Waqt li l-IĠM jirrikonoxxi s-sehem li tat il-pulizija f’dan il-każ, fejn tat protezzjoni xierqa lill-ġurnalisti u saħansitra skortathom sal-post tax-xogħol tagħhom biex jaslu b’mod sigur u ħieles minn kull periklu, jappella biex din il-protezzjoni tkun dejjem assigurata lill-ġurnalist waqt il-qadi ta’ dmirijietu.