News

/News
26 02, 2019

Riżultat komplut tal-voti tal-Isportivi Nazzjonali

By |2019-02-26T14:50:35+02:00February 26th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Issa li għaddiet is-serata finali tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali SportMalta Awards, qed nippublikaw il-voti kollha hekk kif ingħataw fis-semifinali u fil-finali. Fil-fażi tas-semifinali kienu l-ġurnalisti kollha membri fl-Għaqda Ġurnalisti Sport li kellhom id-dritt li jivvutaw fis-seba’ kategoriji li minnhom riedu jintgħażlu ħamsa għall-finali. Intefgħu total ta’ 48 vot fejn vot wieħed fil-kategorija taż-Żagħżugħa kien invalidu. L-aktar ħamsa li ġabu voti f’kull kategorija għaddew għall-fażi tal-finali. Fil-kategorija tal-Isportiva għaddew sitta peress li dawk fil-5 u s-6 post kellhom voti ndaqs. SPORTIV TAS-SENA GATT Rodney (Tiġrijiet taż-Żwiemel) 40 GALEA Brian (Sparar) 38 BEZZINA Isaac (Judo) 33 CARUANA SCICLUNA Justin (Ten Pin Bowling) 28 FARRUGIA STEFAN (Raffa) 28 AQUILINA Charles (Table Football) 20 FARRUGIA Juan (Indoor Rowing) 17 MILLS Christ (Pool) 16 SCHULTEIS Richard (Ibburdjar) 15 CASTALDI Clayton (Chinese 8 Ball) 5   SPORTIVA TAS-SENA ZAMMIT STEVENS Yazmin (Weightlifting) 37 PACE Hanna (Triathlon) 34 WINGFIELD Charlotte (Atletika) 31 XUEREB Sara (Ten Pin Bowling) 31 [...]

22 02, 2019

Carmine Tommasone mistieden waqt l-Għażliet Sportivi Nazzjonali 

By |2019-02-22T08:20:38+02:00February 22nd, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Hekk kif nhar is-Sibt se tkun organizzata d-59 edizzjoni ta' SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali, l-kumitat Organizattiv bi pjaċir iħabbar li ċ-ċampjin Taljan tal-Boxing fil-kategorija Lightwieght u ċampjin Interkontinentali tal-WBA Carmine Tommasone se jkun il-mistieden speċjali waqt is-serata. Tommasone twieled f’Avellino l-Italja fit-30 ta’ Marzu 1984. Hu beda l-karriera fil-boxing fis-sena 2010 fejn kellu l-unur li jirrapreżenta l-Italja fil-kategorija Lightweight fl-Olimpjadi tal-2016 li saru f’Rio De Janeiro l-Brażil. Tommasone għandu rekord impressjonanti fil-livell Amateur u meta qaleb għall-kategorija 'Professional' sa issa għandu xejn inqas minn għoxrin ġlieda li minnhom rebaħ dsatax -il konfront, ħamsa minnhom b’Knock Out kontra l-avversarji tiegħu. Ġimgħa ilu hu ġġieled għat-Titlu tal-WBO iżda tilef kontra ċ-ċampjin attwali u holder taċ-ċintorin Oscar Valdez mill-Messiku. L-avveniment SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali se jixxandar dirett fuq TVM2 u Facebook live nhar is-Sibt mis-7.30pm 'il quddiem. Filmati mil-links hawn taħt: https://www.youtube.com/watch?v=xy1TUo98PlU https://www.youtube.com/watch?v=qOR_Pvy9OdA

16 02, 2019

Jitħabbru l-Finalisti tal-iSportMalta Awards – L-Għażliet Sportivi Nazzjonali

By |2019-02-22T08:09:05+02:00February 16th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Dalgħodu waqt ċerimonja li saret fil-Forti Sant’Anġlu l-Birgu, s-semi finalisti ta’ l-Għażliet Sportivi Nazzjonali ġew ippreżentati b’ċertifikat kommemorattiv. Dan sar fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari Għaż-Żagħżagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat l-Onor Clifton Grima kif ukoll il-Kumitat Organizzativ ta’ dan l-avveniment kompost mill-Għaqda Ġurnalisti Sport u SportMalta liema kumitat huwa iċċerjat mill-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar. Matul din iċ-ċerimonja ġew imħabbra wkoll il-finalisti tas-seba’ kategoriji li l-ġurija ser tkun qed tivvota għalihom matul is-serata ta’ premjazzjoni li ser issir nhar is-Sibt 23 ta’ Frar fil-lukanda Hilton u li ser tkun qed tixxandar dirett fuq TVM2 bit-trażmissjoni tibda fis-7:30 pm Barra dawn is-seba’ kategoriji matul is-serata ser isiru ħames preżentazzjonijiet oħra fosthom dik tal-People’s Choice Award li l-finalisti ta’ din il-kategorija wkoll ġew imħabbra dalgħodu sabiex issa l-pubbliku jista jagħti l-preferenza tiegħu billi jidħol fuq il-facebook page BeActive – SportMalta. Il-voti tal-pubbliku jingħaqdu ma’ dawk ta’ l-Assoċjazzjonijiet u l-ġurija sabiex fis-serata jitħabbar ir-rebbieħ [...]

10 02, 2019

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tirrispondi l-kummenti ta’ Cristian Muscat

By |2019-02-10T12:40:15+02:00February 10th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

8 ta’ Frar 2019 L-Għaqda Ġurnalisti Sports tieħu nota tal-kummenti dispreġjattivi li saru fuq facebook mill-eks membru tal-Eżekuttiv tal-GħĠS Cristian Muscat ilbierah 7 ta' Frar 2019. Qatt ma kienet l-intenzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv li ċertu diskussjonijiet u deċiżjonijiet tal-kumitat joħorġu fil-pubbliku iżda ġaladarba s-sur Muscat għoġbu jitfa' fid-dubju l-integrita' tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u tal-Kumitat Organiżattiv tas-SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali, l-Eżekuttiv m’ghandux triq ohra hlief dik li jiċċara l-fatti kif ġej: Għal perjodu twil ta’ żmien kienu qed jaslu hafna rapporti għand l-GħĠS minn persuni involuti fl-isport, ufficjali, atleti u ġurnalisti oħra, li f’ċertu attivitajiet, speċjalment meta tali attivitajiet ikunu segwiti minn festini, li l-imġieba tas-sur Cristian Muscat ma kenitx tkun waħda denja u tirrifletti mġieba etika kif mistennija mill-ġurnalisti membri tal-GħĠS; Madanakollu kemm il-President tal-GħĠS Sandro Micallef, kif ukoll membri ohra tal-Eżekuttiv, dejjem ippruvaw jgħinu lis-sur Muscat jipprova jegħleb dawn il-problemi. Dan sakemm l-affarijiet laħqu livelli inaċċettabli waqt ġita li [...]