News

Home/News
2 07, 2020

Messaġġ tal-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports fl-okkażjoni tal-Jum Dinji dedikat lill-Ġurnalisti tal-Isport

By |2020-07-02T17:30:20+02:00July 2nd, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

Kollegi Illum 2 ta' Lulju qed niċċelebraw il-Jum Dinji dedikat lill-Ġurnalisti tal-Isport. B'hekk il-ġurnata tal-lum hi importanti bħal kull sena li niċelebrawha iżda din is-sena niċċelebrawha b'mod partikolari hekk kif is-sena 2020 taħbat ukoll is-sena li fiha qed niċċelebraw il-50 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda Ġurnalisti Sports lura fl-1970 dakinhar kienet ingħatat l-isem Għaqda Kittieba Sports. Minn hawn insellem lill-ewwel President tagħna Fr. Hilary Tagliaferro u sħabu fl-ewwel kumitat. Sena partikolari din tal-2020 mhux biss ta' ċelebrazzjoni għalina iżda ta' riflessjoni hekk kif kienet sena li x-xogħol tagħna kien affetwat bil-COVID-19 u r-riperkussjonijiet kollha li din il-pandemija ġabet magħha. Il-waqfien ta' diversi attivitajiet sportivi f'Malta affetwaw lil ħafna minnkom li kontu tkunu assenjati xogħol l-aktar f’kull tmiem il-ġimgħa. Fortunatament f'pajjiżna ma rriżultax li kien hemm sensji ta' ġurnalisti tal-inqas dawk li jaħdmu fil-ġurnaliżmu bħala l-impjieg prinċipali tagħhom. Il-ħsieb u s-solidarjeta' tiegħi imorru lill-eluf ta' ġurnalisti madwar id-Dinja speċjalment fl-Ewropa u fl-Amerika [...]

29 06, 2020

New Executive Council for the Institute of Maltese Journalists

By |2020-06-29T15:01:46+02:00June 29th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Top News|0 Comments

At the Annual General Meeting, held yesterday, a new Executive Council of the Institute of Maltese Journalists was appointed for the coming two years. For the first time, the council will have members from six local newsrooms meaning there now is the greatest ever representation of Maltese media on the IGM. Also for the first time, IGM will have three women in the Council, making this the largest female representation ever held by the Institute’s Council in its 30 years of existence. In the absence of a nomination for the office of President, it was agreed that one of the members elected to the council should be selected president at the first meeting of the Council when the respective posts are assigned. Nigel Mifsud will continue to hold office as General Secretary while Mario Schiavone will continue to hold office as treasurer. The other appointed members are Claire Caruana, Sylvana [...]

29 06, 2020

Kunsill Eżekuttiv ġdid għall-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin

By |2020-06-29T14:53:30+02:00June 29th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Top News|0 Comments

F’Laqgħa Ġenerali Annwali organizzata b’mod virtwali, inħatar Kunsill Eżekuttiv ġdid għallIstitut tal-Ġurnalisti Maltin għas-sentejn li ġejjin. Għall-ewwel darba, il-kunsill se jkollu membri minn sitt kmamar tal-aħbarijiet lokali biex b’hekk hemm l-akbar rapreżentanza tal-media Maltija. Għall-ewwel darba ukoll, l-IĠM se jkollu tliet nisa fil-Kunsill, biex b’hekk hemm l-akbar rapreżentanza femminili li qatt kellu l-Kunsill tal-IĠM fi 30 sena kemm ilu jeżisti. Fin-nuqqas ta’ nominazzjoni għall-kariga ta’ President, il-laqgħa ġenerali annwali qablet li persuna fost il-membri eletti fil-kunsill għandha tintgħażel għall-President fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill meta jitqassmu il-karigi rispettivi. Nigel Mifsud se jibqa’ jokkupa l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali waqt li Mario Schiavone se jibqa jokkupa lkariga ta’ teżorier. Il-membri l-oħra appuntati huma Claire Caruana, Sylvana Debono, Christine Amaira, Neil Camilleri, Julian Bonnici, Charles Camenzuli u Domenic Aquilina. Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sport Sandro Micallef se jkun membru mingħajr vot fil-kunsill, bl-għaqda hi statutorjament affiljata fi ħdan l-IĠM. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali, ġie żvelat il-logo [...]

18 06, 2020

Thomas Borg ippreżentat bl-unur tal-Atlas Żagħżugħ tax-xahar għal Mejju

By |2020-06-18T08:21:12+02:00June 18th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

L-Atleta Paralimpiku Thomas Borg rebaħ l-unur tal-Atlas Żagħżugħ tax-xahar għal Mejju hekk kif hu ntagħżel bħala wieħed mill-atleti li bil-perseveranza tiegħu baqa’ attiv u pożittiv waqt il-pandemija COVID-19. Borg li għandu 18 –il sena twieled b’Dysmelia f’idu l-leminija u beda l-avventura tiegħu fl-għawm kompettitiv fis-sena 2015 taħt il-gwida tal-kowċ Ebi Ebidaniad. Qabel beda l-għawm hu kien jilgħab regolarment il-futbol man-Nursery ta’ Melita AFC. Wara perjodu jittrenja l-għawm hu kien magħżul biex jifforma parti mit-team Nazzjonali tal-Para Swimming taħt it-tmexxija tal-kowċ Isabelle Zarb fejn idebutta f’kompetizzjoni internazzjonali f’Istanbul it-Turkija. Wara sena jitħarreġ bis-serjeta’ hu ngħaqad mal-Club ta’ Neptunes sakemm ikkwalifika uffiċjalment bħala għawwiem taħt ir-rekwiżiti tal-Kumitat Paralimpiku Internazzjonali fejn beda jikkompeti f’meetings internazzjonali paralimpiċi tal-għawm. Wara, taħt il-gwida tal-kowċ Edward Caruana Dingli mal-Club ta’ Exiles, Borg ikkompeta f’żewġ kompetizzjonijiet internazzjonali fl-Italja kif ukoll fil-kampjonat tad-Dinja tal-Għawm Paralimpiku f’Londra fl-Ingilterra. F’dawn l-aħħar xhur Thomas reġa’ beda jittrenja taħt l-ewwel kowċ tiegħu Ebidaniad fl-Inspire [...]