Kitba ta’ Charles Camenzuli

charles.camenzuli@gmail.com

Wara li fid-19 ta’ Diċembru 1970 saret l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-Għaqda Kittieba Sports bl-ewwel Kumitat Eżekuttiv ikun magħmul minn Fr.Hilary Tagliaferro (President), Lewis Portelli (vici-President), Joe Cutajar (Segretarju Ġenerali), Mario Meli (Assistant Segretarju Ġenerali) , Antonio Castagna (Teżorier) u Tommy Farrell (Membru) beda’ x-xogħol biex l-Għaqda Kittieba Sports l-istess bħalma jsir fi ħdan l-għaqdiet tal-ġurnalisti affiljati mal-Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) tibda hi wkoll torganizza l-Għażliet Sportivi Nazzjonali ta’ pajjiżna. Ftit ġimgħat wara ġie ppreżentat uffiċjalment it-trofew artistiku tal-Isportiv tas-Sena xogħol tal-artist Malti Kav.Emvin Cremona.

Waqt serata ta’ votazzjoni mxandra fuq l-istazzjon tal-istat MTV fit-8 ta’Jannar 1971 il-ġurnalisti membri għazlu bħala l-ewwel rebbieħ ta’ dan it-trofew lil John Ripard (Royal Malta Yacht Club) frisk mis-suċċess li kien kiseb fil-MiddleSea Race bil-yacht ‘Tikka’.

Kritiċi tal-arti jqisu dan it-trofew bħala xogħol mill-aktar artistiku ta’ Cremona fejn b’mod allegoriku huwa ħoloq kemm l-atleta b’sidru ‘l quddiem għas-suċċess, il-qlugħ għal kontra l-maltemp kif wkoll il-pinna li tissimbolizza l-ġurnalist u s’intendi l-ballun li minbarra li kapaċi jgħaqqad huwa wkoll rabta ma bosta dixxiplini sportivi.

Dan it-trofew ‘Sportiv tas-Sena’ kien inħdem fl-1971 fil-fonderija tad-Ditta Cutajar, Hamrun.

Madankollu sal-1971 dawn l-Għażliet kienu diġa’ qed ikunu organizzati mill-ġurnalist BENNY PACE illi fl-1960 permezz tal-ġurnal tiegħThe Sporting Star kien welled u ħareġ b’din l-idea unika għal pajjiżna li baqgħet tkun żviluppata u li bir-raġun hija meqjusa mill-atleti u uffiċjali bħala il-qofol fil-karriera ta’ kull wieħed u waħda minnhom. L-ewwel rebbieħ tal-iSportivi Tas-Sena kien Wilfred Pirotta , ċampjin Malti tas-Sajd taħt wiċċ il-baħar illi apparti suċċessi internazzjonali l-aktar fil-Kampjonati tad-Dinja fl-1959 fejn kien spiċċa fid-9 posizzjoni, baqa’ sinonimu ma’ dan l-isport f’pajjiżna.

Benny Pace kompla jiżviluppa L-Isportivi tas-Sena bl-ewwel rebbieħa bħala Sportiva tas-Sena tkun Joan Galea Naudi fl-1964 .

Wara li l-Għaqda Kittieba Sports organizzat l-edizzjonijiet 1970, 1971 u 1972 ta’ dawn l-Għażliet u fl-istess waqt Benny Pace baqa’ jorganizza l-għażliet tiegħu intlaħaq ftehim u mill-edizzjoni 1973 beda’ jkun hemm għażla u rebbieħ wieħed. Fl-aħħar edizzjoni organizzata minn Benny Pace u Sport Publications ingħata bidu għall-kategorija tal-Uffiċjal tas-Sena bl-ewwel rebbieħ ikun Bertie Muscat.

Mill-1980 il-Kumitat Organizattiv li kien ikun magħmul minn tliet membri tal-Għ.K.S, tliet membri tal-Kumitat Olimpiku Malti u ċermen newtrali bdew jieħdu ħsieb l-organizazzjoni bl-Għaqda Kittieba Sports tibqa’ l-qofol tal-organizazzjoni u responsabbli mis-sistema tal-votazzjoni.

Mill-1997 wara l-mewt tal-uffiċjal tal-Gh.K.S, JOHN DEBATTISTA li mill-1979 kien dejjem bħala Teżorier fil-Kumitat Organizattiv, inħasset il-ħtiega li tinbet kompetizzjoni ġdida. Dik riservata għall-aħjar Atleta Żagħżugħ/a. Ir-rebbieħa kollha huma:

Mis-sena 2000 bi ftehim mal-Kumitat Olimpiku Malti, l-Għazliet Sportivi Nazzjonali bdew mill-ġdid ikunu organizzati mill-Għaqda Kittieba Sports waħidha. 

L-Għaqda Kittieba Sports mill-edizzjoni 2003 bdiet tagħti wkoll rikonoxximent lil dik l-assoċjazzjoni nazzjonali illi matul dik is-sena partikolari tkun organizzat attività fuq livell internazzjonali f’pajjiżna.

Mill-Edizzjoni tal-2004 l-Għaqda Kittieba Sports bdiet tippremja wkoll lil dak il-ġurnalist veteran illi matul il-karriera għen mhux biss għall-iżvilupp tal-ġurnaliżmu sportiv iżda wkoll kien ta’ kontribut fl-iżvilupp tal-isport Malti. Dawk kollha illi ingħataw rikonoxximent u eventwalment jagħmlu parti mill-Hall of Fame tal-Għaqda Ġurnalisti Sports huma:

2004    Charles Fava  +

2005    Lewis Portelli  +

2006    Benny Pace  +

2007    Mario Meli

2008    Henry Calleja +

2009    Simon Bonello +

2010    Fr.Hilary Tagliaferro

2012    Alfred Camilleri

2013    Wilfred Sultana

2014    Manwel Scerri

L-Edizzjonijiet 2009 u 2010 ġew organizzati flimkien mal-Kunsill Malti għall-Isport illi mill-2002 dejjem kien ta l-appoġġ u għajununa finanzjarja biex dawn l-Għażliet setgħu jibqgħu jkunu organizzati.

Wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Kittieba Sports li saret fl-1 ta’ Diċembru 2009, kien ġie deċiż illi mill-1 ta’ Frar 2010 jinbidel l-isem tal-Għ.K.S u jsir Għaqda Ġurnalisti Sports. Mill-edizzjoniji 2010 issa saru magħrufa bħala Sport Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali.

Fl-Edizzjoni 2013 mill-ġdid l-GħĠS kienet saret responsabbli waħidha għall-organizazzjoni ta’ dawn l-Għażliet, madankollu bi ftehim ma’ SportMalta mill-edizzjoni 2014 l-Għażliet saru magħrufa bħala ‘Sport Malta Awards – Ghazliet Sportivi Nazzjonali’ – organizzati minn Kumitat Organizattiv maħtur apposta.

Iftaħ id-dokument t’hawn taħt biex tara r-rebbieħa fl-edizzjonijiet kollha:

Sportivi Nazzjonali 1960-2018

(c)  Charles Camenzuli 20/2/18