Maltese Version

Mis-sena 2004, l-Għaqda Ġurnalisti Sports, li f’dik is-sena kienet għadha magħrufa bħala l-Għaqda Kittieba Sports bdiet tagħti rikonoxximent għall-karriera lil dak il-ġurnalist membru li għal aktar minn 25 sena kien ta’ kontribut għall-iżvilupp tal-ġurnaliżmu sportiv u wisq aktar ikun ta sehem fl-iżvilupp tal-Għaqda Ġurnalisti Sports . Fl-istess waqt dan ir-rikonoxximent kien intiż sabiex fih innifsu jkun xhieda storika ta’ dak li twettaq mis-sena 1970.

English Version

From the year 2004, the Malta Sports Journalists Association, which in that year was still known as the Għaqda Kittieba Sports (Sports Writers Association), began to give career recognition to that member journalist who for more than 25 years has contributed to the development of sports journalism and much more has contributed to the development of the Malta Sports Journalists Association. At the same time, this recognition was intended to be in itself a historical testament to what has been accomplished since 1970.

        

2004 – Charles Fava                                          2005 – Lewis Portelli

            

2006 – Benny Pace                                             2007 – Mario Meli

             

2008 – Henry Calleja                                            2009 – John Debattista (post mortem)

             

2010 – Fr Hilary Tagliaferro                                2011 – Għaqda Kittieba Sports F.D. 1970

                 

2012 – Alfred Camilleri                                        2013 – Wilfred Sultana

                 

2014 – Manwel Scerri                                          2015 – Simon Bonello

              

2024 – Leonard Zammit                                    2024 – Henry Brincat