Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports kellu l-ewwel laqgħa uffiċjali tiegħu mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Isport is-Sur Robert Cutajar dan hekk kif għadu kif ġie maħtur.

Fil-laqgħa li saret permezz ta’ vidjokonferenza, attendew il-membri kollha tal-Kumitat Eżekuttiv tal-GħĠS. Matul il-laqgħa s-Sur Cutajar ingħata ħarsa lejn ix-xogħol li għaddej u l-proġetti futuri li qed jiġu mwettqa mill-GħĠS.

Matul l-intervent tiegħu Sandro Micallef il-President tal- GħĠS irrimarka l-fatt li l-Għaqda kienet kburija li għandha relazzjoni tajba ma dawk kollha midħla fl-Isport u l-midja lokali jiġifieri: Is-Segretarjat Parlamentari għall-Isport, SportMalta, il-Kumitat Olimpiku Malti, Assoċjazzjonijiet Sportivi, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, u il-midja lokali kollha kif ukoll mal-AIPS (l-Assoċazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti Sportivi).

Is-Sur Micallef ħeġġeġ lill-Partit Nazzjonalista biex jappoġġja l-erba ‘proposti ewlenin tal-Assoċjazzjoni biex b’hekk is-sitwazzjoni attwali tal-Isport f’Malta titjieb:

  1. L-impenn biex ikun hemm żieda drastika ta’ kull sena fil-Baġit tal-Gvern lejn l-Isport b’distinzjoni ċara li għandha ssir bejn il-baġit għall-Proġetti Kapitali / spejjeż ta’ manutenzjoni kontinwi u investiment dirett fil-baġit fejn jirrigwardja it-taħriġ meħtieġ mill-atleti elite tagħna.
  2. Impenn mill-Partiti Politiċi li jinkludu l-wegħda fil-manifesti rispettivi tal-Elezzjoni Ġenerali rispettivi li jsir Ministeru tal-isport.
  3. L-impenn li tassisti finanzjarjament u loġistikament il-viżjoni tal-Għaqda Ġurnalisti Sportivi biex jitnieda l-proġett tal-Mużew Nazzjonali tal-Isport fil-Belt Valletta.
  4. L-impenn li jiġu approvati u ssekondati impjegati tas-servizz ċivil biex jiġu assenjati bħala amministraturi full-time lil aktar Assoċjazzjonijiet Sportivi speċjalment dawk li jirrappreżentaw lil Malta fix-xena internazzjonali u li qedin jiksbu riżultati tanġibbli.

Filwaqt li qabil fil-prinċipju mal-maġġoranza tal-proposti tal-Assoċjazzjoni is-Sur Cutajar, li hu anke ex membru tal-GħĠS, irrimarka li l-Partit Nazzjonalista diġà impenja ruħu li jeleva l-Isport għal livell Ministerjali jekk il-Partit jirbaħ l-Elezzjoni Ġenerali li jmiss. Il-kelliem għall-sports tal-PN semma bosta kwistjonijiet oħra li se jiġu diskussi miż-żewġ partijiet fil-ġimgħat li ġejjin fosthom l-introduzzjoni possibbli tal-Avviżi Legali meħtieġa bħala leġislazzjoni sussidjarja biex timplimenta d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Istil tal-Ħajja li ġiet diskusa lura fl-2016.

Filwaqt li rrikonoxxa l-Fond ta’ Emerġenza mniedi riċentement mill-Gvern ta’ € 125,000 li minnu l-Organizzazzjonijiet Volontarji se jibbenefikaw waqt il-pandemija tal- COVID-19, is-Sur Cutajar wiegħed l-impenn tiegħu biex iħeġġeġ lill-Gvern biex jagħmel disponibbli fond simili ieħor għall-Assoċjazzjonijiet u Federazzjonijiet Sportivi speċjalment għal dawk li ġew affettwati finanzjarjament u l-operazzjoni futura tagħhom qiegħed f’riskju.