TGS Malta Fair Play Award

Home/TGS Malta Fair Play Award
5 04, 2023

Call for nominations for the first TGS Fair Play Award of 2023

By |April 5th, 2023|0 Comments

For the third consecutive year, the Malta Sports Journalists Association (MSJA), as an associate member of the Malta Fair Play Movement (MFPM), has teamed up with Together Gaming Solutions (TGS) to give recognition to the concept of fair play in sport as well as to revive the Fair Play Award. The concept of the Fair Play Award and its recognition in Malta date back to the 1980s, when the late sports journalist Lewis Portelli introduced and organised this award aimed at sporting individuals or teams who would have distinguished themselves with an altruistic gesture of fair play during official and non-official competitions. Experts in the local sports scene have been accepted to form part of the MFPM, which, together with the MSJA, will be making assessments and evaluations of eventual fair play nominations. The adjudicating panel is formed by Charles Camenzuli (Chairperson), Adele Muscat, Pierre Cassar, Kevin Joseph Azzopardi [...]

5 04, 2023

Sejħa għan-nominazzjonijiet għall-ewwel TGS Fair Play Award tas-sena 2023

By |April 5th, 2023|0 Comments

Għat-tielet sena konsekuttiva, l-Għaqda Ġurnalisti Sports (GħĠS) flimkien mal-Malta Fair Play Movement (MFPM) u b'kollaborazzjoni ma' Together Gaming Solutions (TGS) qed jirrikonoxxu l-kunċett ta' Fair Play fl-isport bl-għotja tat-TGS Fair Play Award. Il-kunċett tal-Fair Play Award f'Malta jmur lura għas-snin tmenin, meta l-mibki iżda qatt minsi ġurnalist sportiv Lewis Portelli kien introduċa u organizza dan l-award intiż għal dawk fil-qasam tal-isport kemm fuq livell individwali jew bħala tim għal mod atruwistiku f’kompetizzjoni/ijiet uffiċjali jew le. Esperti fil-qasam tal-isport lokali ngħaqdu flimkien fi ħdan l-MFPM, sabiex flimkien mal-GħĠS, jevalwaw in-nominazzjonijiet b’rabta mal-kunċett ta’ Fair Play. Il-panel huwa magħmul minn Charles Camenzuli (Chairperson), Adele Muscat, Pierre Cassar, Kevin Joseph Azzopardi u Sandro Micallef. Bħalissa l-MFPM qed jikkonsidra s-sitwazzjonijiet ta’ Fair Play li għaddew minnhom l-assoċjazzjonijiet, uffiċjali tal-isport u/ jew atleti matul il-perjodu Jannar – Marzu 2023. Kemm il-pubbliku kif ukoll l-assoċjazzjonijiet u l-federazzjonjiet sportivi huma mitluba li jibagħtu d-dettalji tal-avveniment jew [...]

8 02, 2023

Dillon Cassar receives the fourth TGS Malta Fair Play Award for the year 2022

By |February 8th, 2023|0 Comments

The Malta Fair Play Movement has announced the eighth TGS Malta Fair Play Award, in collaboration with Malta Sports Journalists Association and Together Gaming Solutions. The adjudicating panel is formed by Charles Camenzuli, Adele Muscat, Pierre Cassar, Kevin Joseph Azzopardi and Sandro Micallef. This award is aimed at sporting individuals or teams who would have distinguished themselves with an altruistic gesture of fair play during official and/or non-official competitions. The fourth award for the year 2022, covering the October – December period, was awarded to Dillon Cassar. During a 10k race which consisted of 2 loops, unfortunately one of the marshals during the race was misplaced. This race was held on Sunday 16th October 2022. In the first loop of the race, Dillon Cassar was with the leading biker, and he noticed that he had been wrongly guided, which resulted in him gaining an advantage of around 150 meters. He never did this with a bad [...]

8 02, 2023

Dillon Cassar jirċievi r-raba’ TGS Fair Play Award għas-sena 2022

By |February 8th, 2023|0 Comments

Il-Malta Fair Play Movement ħabbar it-tmien TGS Fair Play Award, b’kolaborazzjoni mal-Għaqda Ġurnalisti Sports u Together Gaming Solutions. Il-panel li jiġġudika dan il-premju huwa magħmul minn Charles Camenzuli, Adele Muscat, Pierre Cassar, Kevin Joseph Azzopardi and Sandro Micallef. Dan il-premju huwa intiż għal dawk fil-qasam tal-isport kemm fuq livell individwali jew bħala tim għal mod altruwistiku f’kompetizzjoni/ijiet uffiċjali jew le. Ir-raba' unur għas-sena 2022, li jkopri l-perjodu bejn Ottubru u Diċembru ngħata lil Dillon Cassar. Waqt ġirja ta' 10 kilometri li kienet tikkonsisti f'żewġ dawriet, sfortunatament wieħed mill-marshals ma kienx qiegħed f'postu. Din il-ġirja saret nhar il-Ħadd 16 ta’ Ottubru 2022. Fl-ewwel dawra tat-tellieqa, waqt li Dillon Cassar kien qiegħed fuq quddiem flimkien mal-leading biker, induna li kien qed jingħata direzzjoni ħażina u b'hekk kien qed igawdi vantaġġ ta' madwar 150 metru biex itemm id-dawra. Ovvjament Cassar m'għamilx dan għax ried hu u għalhekk waqt din l-istess tellieqa, ġibed [...]

Title

Go to Top