unnamedThe Għaqda Ġurnalisti Sports (Sports Journalists Association) has announced that it will be organising a photographic exhibition with the collaboration of ILab Photo.

Some of the best local sports photographers will be taking part in the exhibition, which is being held under the patronage of the Speaker of the House of Representatives, Dr Angelo Farrugia. It is being held at Parliament House in Valletta between Tuesday 21st  February and Wednesday 8th  March.

Seventy five photos are being exhibited. They were all taken by 11 photographers who are all members of the Għaqda Ġurnalisti Sports (GħGS). The photos cover several disciplines and local and international sports events during the past months or years.

The work, including the printing of the photos, has been done professionally by ILab Photo of Birkirkara.

The exhibition is being held on the same days that the AIPS Europe executive committee will be holding a meeting here. The AIPS Europe is the association representing European sports journalists.

The official opening of the exhibition is being made on 21st  February at 5pm by the Speaker of the House of Representatives, Dr Angelo Farrugia, in the presence of Mr Lev Rossoshik, the Vice President of AIPS Europe.

The public is invited to visit the exhibition of such high level sports photos. Visiting times are as follows: Weekdays: 9.30am to 5pm, Saturdays and Sundays: 9.30am to 12.30pm

The exhibition is being organised on the ocassion of the AIPS Eurpe Executive Commitee which will be meeting in Malta early next week.

 

Wirja Fotografika imtella’ mill-Għaqda Ġurnalisti Sports

L-Għaqda Ġurnalisti Sports bi pjaċir tħabbar li b’kollaborazzjoni mal-kumpanija ILab Photo Ltd se torganizza wirja fotografika bis-sehem ta’ wħud mill-aqwa fotografi sportivi lokali.

Il-wirja se tittella’ taħt il-patronċinju tal-Onor. Anġlu Farrugia M.P., Speaker tal-Kamra tad-Deputati u ser tittella’ fil-intrata tal-Parlament ta’ Malta bejn it-Tlieta 21 ta’ Frar u l-Erbgħa 8 ta’ Marzu 2017.

Fil-wirja se jiġu esibiti madwar 75 ritratt meħuda minn ħdax-il fotografu li huma membri tal-Għaqda Ġurnalisti Sports. Ritratti li jkopru sensiela ta’ dixxiplini u avvenimenti sportivi lokali u internazzjonali ta’ dawn l-aħħar xhur jew snin.

L-istampar u t-tfassil  tar-ritratti sar kollu kemm hu mid-ditta ILab Photo ta’ Birkirkara.  Xogħol professjonali li kompla jagħti aktar valur lil din il-wirja.

Din l-attivita’ se tkun qed tittella’ fl-istess ġranet meta f’pajjiżna se jkun qed jitlaqqa’ l-ezekuttiv tal-AIPS Europe, li hija l-assocjazzjoni ewropeja tal-ġurnalisti sportivi.  Il-ftuħ uffiċjali se jsir nhar it-Tlieta 21 ta’ Frar 2017, fil-5pm mill-Onor. Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta, fil-preżenza tas-Sur Lev Rossoshik, Viċi President tal-AIPS Europe.

Il-pubbliku huwa mħeġġeġ sabiex iżur din il-wirja fil-Parlament ta’ Malta bejn 09.30 ta’ filgħodu u l-17.00 ta’ wara nofsinhar,  is-Sibtijiet u l-Ħdud bejn 09.30 ta’filgħodu u 12.30 nofs siegħa.
Il-Wirja hi parti mill-programm li ġie mfassal mill-Għaqda Ġurnalisti Sports fl-okażjoni tal-Laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Ewropa li se jiltaqa’ f’Malta bejn nhar it-Tnejn u t-Tlieta.