logoIl-Laqgħa Ġenerali Anwali tas-sena 2015 tal-Għaqda Ġurnalisti Sports se ssir l-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2015 fis-7pm fil-Kumpless Sportiv tal-KMS San Benedittu f’Ħal Kirkop.

Il-membri huma mħeġġa sabiex jattendu.

Notifika ta’ Laqgħa Ġenerali Anwali Għaqda Ġurnalisti Sports

Għażiż membru,

Permezz ta’ din il-kommunikazzjoni qiegħed ninfurmak li hekk kif jitlob l-Istatut tal-Għaqda Ġurnalisti Sports se tkun organizzata l-Laqgħa Ġenerali Anwali ta’ din is-sena skond id-dettalji bl-Aġenda hawn taħt:

DETTALJI:

Data: L-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2015

Ħin: 7pm

Post: Kumpless Sportiv San Benedittu, Ħal Kirkop

AĠENDA

1. Talba 2. Qari tal-Minuti tal-aħħar AGM 3. Rapport Amministrattiv 4. Rapport Finanzjarju 5. Preżentazzjoni Sposnor Ġdid 6. Rapport ta’ Steward Said AIPS Young Reporters Programme 7. Diskussjoni libera 8. Għeluq mill-President.

Emendi għall-Istatut għandhom jaslu għand is-Segretarju permezz ta’ email jew bil-posta sa ħamest ijiem qabel id-data tal-Laqgħa.

Nittama li narak u tkun parteċipi fil-Laqgħa Ġenerali.

Tislijiet,

Sandro Micallef

Segretarju Ġenerali Għaqda Ġurnalisti Sport