L-Għaqda Kittieba Sports u l-Kunsill Malti ghall-iSport bi pjacir ihabbru s-Semi Finalisti tal-attivita’ Sportmalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali 2009. Din l-attivita’ li ilha ssir ghal dawn l-aħħar 49 sena mill-1960 fuq inizjattiva tal-membru fundatur tal-GhKS Benny Pace, se ssir nhar is-Sibt 16 ta’ Jannar 2009 ġewwa Dar il-Meditterran għall-Konferenzi il-Belt Valletta bi trasmissjoni diretta fuq l-istazzjon Nazzjonali TVM.

L-Awards din is-sena qieghed jigu organizzati bi shubija bejn il-Kunsill Malti ghall-iSport u l-Ghaqda Kittieba Sports. Kumitat fi had l-Ghaqda Kittiba Sports ghazel is-semi-finalisti imhbbra llum. Intant il-ħames finalisti f’kull kategorija tal-iSportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali 2009 se jitħabbru nhar it-Tnejn 4 ta’ Jannar 2010 waqt Konferenza Stampa li se ssir ġewwa Dar il-Meditterran għall-Konferenzi fin-12:30hrs. Fl-istess Konferenza Stampa se jithabbru wkoll il-finalisti tal-kategorija Atleta b’Diżabilita’ u se jingħataw ukoll iktar dettalji dwar il-proċess tal-votazzjoni li bħas-soltu jkunu nvoluti fiħ il-ġurnalisti affiljati ma’ l-Għaqda Kittieba Sports.

 

Semi Finalisti:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali 2009

 

 

Sportiv/a Under 17

 

Bajada Daniel (Table Tennis)

Caruana Kirsty Ginnastika)

Chetcuti Andrew (Ghawm)

Deguara Samuel (Basketball)

Farrugia Clive (Sparar)

Pace Jessica (Table Tennis)

Pace Telisa (Ghawm)

Sammut Mark (Ghawm)

Sultana Collette (Squash)

Zammit Tabona Thomas (Ibburdjar)

 

Team tas-Sena

 

Team Nazzjonali Bowling Mixed

Team Nazzjonali Basketball Nisa

Team Nazzjonali Irgiel Under 18

Seagull Chaudron Powerboats

Team Nazzjonali Netball Under 17

Team Nazzjonali Squash Irgiel

Team Nazzjonali Squash Nisa

4 x 100 Metres Relay Irgiel

Team Nazzjonali Waterpolo

Team Skeet Darren Vella – Clive Farrugia

Team Nazzjonali Triathlon Irgiel

Team Nazzjonali Handball Irgiel

Team Nazzjonali Rugby 7’s Nisa

Team Nazzjonali Ġinnastika Nisa

Team Nazzjonali Tennis Doubles

Jason Aquilina u Nicholas Carabott Trap Sparar

 

 

Uffiċjal tas-Sena

 

Barbara Gordon (Referee Basketball)

Busuttil Steve (Referee Rugby)

Camilleri Frank (Amministratur Basketball)

Camilleri Terry (Referee Snooker)

Caruana Curran Joe (President MBSA)

Cino Tonio (Chairman Malta Motor Sport Federation)

Farrugia Sacco Lino (President Kumitat Olimpiku Malti)

Galea Envic (President Malta Judo Federation)

Mifsud Joe (President Malta Football Association)

Vassallo Bernard (Referee Basketball) – Irtira mill-kategorija minhabba kunflitt ta’ interess

 

 

Sportiva tas-Sena

 

Abela Sue (Bowling)

Bezzina Marcon (Judo)

Brincat Thoresen Rebecca (Basketball)

Bronson Camilleri Therese (Squash)

Camilleri Giselle (Atletika)

Camilleri Joanna (Judo)

Cassar Kimberly (Tennis)

Podesta Maya (Ibburdjar)

Spiteri Danica (Triathlon)

Walsh Carol (Atletika)

 

 

Sportiv tas-Sena

 

Attard Nazzareno (Sparar)

Bonello Mario (Atletika)

Borg Alex (Snooker)

Camilleri Steve (Waterpolo)

Chetcuti William (Sparar)

Ciantar Aaron (Powerboats)

DÁlfonso James (Atletika)

Degiorgio Charles (Zwiemel)

Portelli Nicolai (Atletika)

Vella Darren (Sparar)

Vella William (Sparar Rifle)