SportMalta Awards Ghazliet Sportivi Nazzjonali
REGOLAMENTI:

Kumitat Organizattiv:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali huma mmexxija minn Kumitat Organizattiv magħmul minn:

Chairman, 3 membri mill-Għaqda Ġurnalisti Sports, 3 membri minn SportMalta u rappreżentant mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Isport.

Il-Kumitat Organizattiv jinħatar għal organizazzjoni ta Sport Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali għal perjodu li jkopri l-organizazzjoni u xoljiment tal-edizzjoni li għalija jkun iħatar.

Kategoriji:

SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jinkorporaw is-segwenti unuri:

L-Isportiv tas-Sena
L-Isportiva tas-Sena
It-Tim tas-Sena
L-Uffiċjal / Amminisratur tas-Sena
Il-Kowċ tas-Sena
L-Atleta Żagħżugħ tas-Sena – U17
L-Atleta Żagħżugħa tas-Sena – U17
Rikonoxximent : L-Avveniment tas-Sena
Rikonoxximent : Atleti b’Abilitajiet Differenti jew Special Olympics
People’s Choice Award

Għal kartegoriji mill- 1 sas-7 jikkwalifikaw dawk illi matul is-sena ta’ sport: mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena partikolari jkunu kisbu riżultati pożittivi fl-isport rispettiv tagħhom fuq livell internazzjonali u / jew riżultat notevoli fuq livell nazzjonali.

Riżultati f’kompetizzjonijiet internazzjonali jitkejjlu fuq riżultati miksuba f’dik is-sena ta’ sport fuq is-segwenti:

Logħob Olimpiku / Sajf / Xitwa / Żgħażagħ
Kampjonati tad-Dinja
Kampjonati tal-Ewropa
Logħob tal-Commonwealth / Żgħażaġħ
Logħob tal-Meditterran / Beach Games
Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar
Logħob ieħor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti.
Logħob iehor internazzjonali li jaqa’ taħt il-ġuristizzjoni tal-assoċjazzjonijiet / federazzjonijiet internazzjonali li l-assoċjazzjoni / għaqda nazzjonali tkun affiljata magħhom.
Kampjonati Nazzjonali.

Nominazzjonijiet:

In-nominazzjonijiet minn kull għaqda nazzjonali tal-isport affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti u / jew rikonoxxuta minn SportMalta jitressqu fit-terminu ta’ żmien stipulat mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali.

Il-Kumitat Organizattiv ta’ Sport Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali jżomm id-dritt li jinnomina, jaċċetta u / jew jirrifjuta kull nominazzjoni oħra li fid-diskrezzjoni tiegħu jħoss li b’tali deciżzjoni il-firxa tan-nominazzjonijiet tkun l-aktar waħda ġusta u reali.

Jikkwalifikaw dawk l-atleti, uffiċjali, amministraturi, timijiet – skond il-kategoriji hawn fuq indikati li jkunu rrappreżentaw lil-Malta fl-isport rispettiv tagħhom matul dik is-sena partikolari.

Mal-Kategorija Sportiv tas-Sena u Sportiva tas-Sena hemm abbinat it-Trofew Għaqda Ġurnalisti Sports – xogħol l-artist Emvin Cremona. Dan it-Trofew jinżamm għal sena mir-rebbieħ/a u jrid ikun ritornat mill-GħĠS f’Jannar tas-sena ta’ wara.

Għall-kategorija Team tas-Sena jikkwalifikaw dawk it-timijiet magħmula minn żewġ persuni jew aktar inklużi ‘doubles’, timijiet tar-relay, timijiet ‘mixed’ u timijiet ‘masters’.

Għall-kategorija Żagħżugħ u Żagħżugħa tas-Sena jikkwalifikaw dawk l-atleti żgħażagħ illi fis-sena partikolari ta’ sport ikunu sal-eta’ ta’ 17-il sena u aktar iżda ma jkunux għalqu l-eta’ ta’ 18-il sena matul is-sena li fiha ikkompeta/ikkompetiet l-atleta.

Mal-Kategorija Sportiv tas-sena hemm abbinat it-Trofew ad unur John Debattista filwaqt li mal-kategorija Sportiva tas-sena hemm abbinat it-Trofew ad unur Henry Calleja.

Għall-kategoriji 8 u 9 u għal kull kategorija oħra ulterjuri r-rikonoxximent lil min dovut ikun deciż mill-Kumitat Organizattiv ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali illi jżomm id-dritt li jitlob rakkomandazzjoni mill-għaqda nazzjonali rispettiva biex isaħħaħ l-għażla.

Fiċ-ċirkostanza li jirriżulta li xi nominazzjoni fil-perjodu tal-proċess ta’ għażla tkun qed iġġorr magħha xi deciżjoni ta’ dixxiplina, azzjoni fil-Qrati tal-Ġustizzja lokali u/jew internazzjoanli, każ ta’ doping u kull każ ieħor li jmur kontra l-etika tal-isport, tali nominazzjoni tkun awtomatikament miċħuda u eliminata.

Dawk kollha li jaslu sas-semifinali (l-aħħar 10 ta’ kull kategoeija) jkunu intitolati għal Ċertifikat ta’ Partecipazzjoni maħruġ mill-Kumitat Organizattiv.

Regolamenti aġġornati llum 2 ta’ Jannar 2020.