Top News

Home/Top News
29 06, 2020

New Executive Council for the Institute of Maltese Journalists

By |2020-06-29T15:01:46+02:00June 29th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Top News|0 Comments

At the Annual General Meeting, held yesterday, a new Executive Council of the Institute of Maltese Journalists was appointed for the coming two years. For the first time, the council will have members from six local newsrooms meaning there now is the greatest ever representation of Maltese media on the IGM. Also for the first time, IGM will have three women in the Council, making this the largest female representation ever held by the Institute’s Council in its 30 years of existence. In the absence of a nomination for the office of President, it was agreed that one of the members elected to the council should be selected president at the first meeting of the Council when the respective posts are assigned. Nigel Mifsud will continue to hold office as General Secretary while Mario Schiavone will continue to hold office as treasurer. The other appointed members are Claire Caruana, Sylvana [...]

29 06, 2020

Kunsill Eżekuttiv ġdid għall-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin

By |2020-06-29T14:53:30+02:00June 29th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Top News|0 Comments

F’Laqgħa Ġenerali Annwali organizzata b’mod virtwali, inħatar Kunsill Eżekuttiv ġdid għallIstitut tal-Ġurnalisti Maltin għas-sentejn li ġejjin. Għall-ewwel darba, il-kunsill se jkollu membri minn sitt kmamar tal-aħbarijiet lokali biex b’hekk hemm l-akbar rapreżentanza tal-media Maltija. Għall-ewwel darba ukoll, l-IĠM se jkollu tliet nisa fil-Kunsill, biex b’hekk hemm l-akbar rapreżentanza femminili li qatt kellu l-Kunsill tal-IĠM fi 30 sena kemm ilu jeżisti. Fin-nuqqas ta’ nominazzjoni għall-kariga ta’ President, il-laqgħa ġenerali annwali qablet li persuna fost il-membri eletti fil-kunsill għandha tintgħażel għall-President fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill meta jitqassmu il-karigi rispettivi. Nigel Mifsud se jibqa’ jokkupa l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali waqt li Mario Schiavone se jibqa jokkupa lkariga ta’ teżorier. Il-membri l-oħra appuntati huma Claire Caruana, Sylvana Debono, Christine Amaira, Neil Camilleri, Julian Bonnici, Charles Camenzuli u Domenic Aquilina. Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sport Sandro Micallef se jkun membru mingħajr vot fil-kunsill, bl-għaqda hi statutorjament affiljata fi ħdan l-IĠM. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali, ġie żvelat il-logo [...]

28 01, 2020

Launch of the 60th Edition of SportMalta Awards – L-Għażliet Sportivi Nazzjonali

By |2020-01-29T15:05:50+02:00January 28th, 2020|Articles, Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali, Top News|0 Comments

Clifton Grima admits that there is a growing need of putting sport as an integral part of our education system if we are to inject a sporting culture in Malta. The Parliamentary Secretary for Youth and Sport was speaking during the launch of the SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali which this year are celebrating 60 years from their foundation. Dr Grima said that before we start talking about changing the mindset of how we look at sport in Malta, it is imperative that we change the way how things are being done. “Before we can start talking about how we can put sport as the central cog of our children’s lives we need to make a number of changes to how things are being run. I believe that we need to challenge our current education system. “Unless sport is established as an integral part of our national curriculum there is [...]

24 01, 2020

Imnedija s-60 edizzjoni ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali

By |2020-01-24T16:49:47+02:00January 24th, 2020|Carousel News, Home Page, News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali, Top News|0 Comments

Fit-22 ta’ Frar SportMalta flimkien mal-Għaqda Ġurnalisti Sports se jorganizzaw is-60 edizzjoni ta’ SportMalta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tkun waħda speċjali għaliex hija s-60 edizzjoni mill-ewwel edizzjoni li kienet imnedija mill-mibki ġurnalist tal-isport Benny Pace. Is-Segretarju Parlamentari Għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Volontarjat Clifton Grima qal li permezz ta’ dan l-avveniment annwali ikunu jistgħu jiġu apprezzati s-suċċessi miksuba matul is-sena. Huwa saħaq li l-investiment li qed jagħmel il-gvern fl-isport qed iħalli l-frott tiegħu. “Dan huwa gvern li sena wara sena dejjem qed jagħti iktar fondi mhux biss lill-Kumitat Olimpiku Malti iżda anke assistenzi permezz ta’ SportMalta f’diversi skemi tagħha. Il-gvern jinsab kommess li anke għas-snin li ġejjin ser ikompli jinvesti fl-isport u mhux biss ser inkomplu intejjbu il-faċilitajiet sportivi, iżda li naraw li l-istrateġija Nazzjonali għall-Isport tkun implementata bl-aħjar mod possibli,” temm jgħid is-Segretarju Parlamentari Grima. Il-Kap Eżekuttiv ta` SportMalta Mark Cutajar qal li huwa ta` pjaċir għall-entita’ li [...]