Articles

/Articles
14 08, 2019

Maltco Lotteries ippreżentat għajnuna finanzjarja lir-Rebbieħa ta’ SportMaltaAwards ta’ din is-sena.

By |2019-08-14T10:06:15+02:00August 14th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

L-Erbgħa 7 ta’ Awwissu 2019 Maltco Lotteries ippreżentat għajnuna finanzjarja lir-rebbieħa ta’ SportMalta Għażliet Sportivi Nazzjonali. Dawn l-atleti ngħataw it-titlu rispettiv tagħhom fi Frar li għadda għall-kisbiet tagħhom fl-2018 waqt l-avveniment SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali li ġie organizzat minn SportMalta flimkien mal-Għaqda Ġurnalisti Sportivi. Maltco Lotteries ilha tappoġġja dan l-avveniment għal diversi snin. "Minbarra li l-kumpanija hi waħda mill-isponsors ewlenin tal-avveniment SportMalta Awards li jittella’ ta’ kull sena, Maltco tipprovdi wkoll lir-rebbieħa b’għajnuna finanzjarja bħala inkoraġġiment u inċentiv biex dawn ikomplu javvanzaw fil-karriera sportiva tagħhom" afferma l-Kap Eżekuttiv tal-Maltco Lotteries, isSur Vasileios Kasiotakis. Is-Sur Sandro Micallef, President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports irringrazzja lill-Maltco Lotteries għall-appoġġ kontinwu mhux biss lejn SportMalta Għażliet Sportivi Nazzjonali, iżda wkoll għallappoġġ kontinwu favur l-iżvilupp tal-isport f’Malta. Is-Sur Micallef irrimarka li t-tħejjijiet għalledizzjoni 2020 ta’ SportMalta Awards diġà bdew. Din se tkun edizzjoni speċjali hekk kif se jaħbat is-60 Anniversarju mill-ewwel edizzjoni tal-Sportiv tas-Sena li ġiet [...]

14 08, 2019

Maltco Lotteries presented financial support to this year’s SportMalta AwardsWinners.

By |2019-08-14T10:06:51+02:00August 14th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Wednesday 7th August 2019 Maltco Lotteries presented financial support to the SportMalta Għażliet Sportivi Nazzjonali winners. These athletes have been awarded with their respective title back in February for their 2018 achievements during the SportMalta Għażliet Sportivi Nazzjonali event which was organised by SportMalta together with the Malta Sports Journalists Association. Maltco Lotteries have been supporting this event for the past years. “Apart from being one of the main sponsors of the yearly SportMalta Awards event, Maltco also provides the winners with a financial support as an encouragement and incentive to pursue further in their sports career” affirmed Maltco Lotteries CEO, Mr Vasileios Kasiotakis. The President of the Malta Sports Journalists Association, Mr Sandro Micallef thanked Maltco Lotteries for their continuous support not only towards the SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali but also for their ongoing and unparalleled support for the developing of Sport in Malta. Mr Micallef remarked that [...]

24 06, 2019

Saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali 2019 tal-Għaqda Ġurnalisti Sports

By |2019-06-24T07:22:53+02:00June 24th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page|0 Comments

Il-Ħamis 20 ta' Ġunju saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Ġurnalisti Sports tas-sena 2019 li fiha ġew diskussi diversi suġġetti u ġew approvati aktar emendi fl-Istatut. Lorraine Cunningham Segretarju Ġenerali ippreżentat ir-rapport amministrattiv tal-aħħar 12 -il xhar, perjodu li reġa' kien impenjattiv għall-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports bi 12-il laqgħa uffiċjali u diversi laqgħat u ħidma oħra ma' entitajiet governattivi u assoċjazzjonijiet sportivi. Stephen Azzopardi ppreżenta r-rapport finanzjarju li fih kienet ikkonfermata s-sitwazzjoni finanzjarja pożittiva tal-Assoċjazzjoni. Iż-żewġ rapporti kienu approvati mill-membri b'mod unanimu. Fil-laqgħa ġie spjegat li l-emendi fl-Istatut kienu neċċessarji sabiex l-Għaqda Ġurnalisti Sports tkun konformi mat-talbiet tal-Kummissarju tal-Organizazzjonijiet Volontarji hekk kif l-Għaqda Ġurnalisti Sports qedgħa fil-proċess li tkun rikonoxxuta uffiċjalment bħala organizazzjoni volontarja. Fid-diskors tiegħu fl-għeluq tal-Laqgħa Ġenerali Annwali l-President Sandro Micallef rringrazzja lil SportMalta tal-għajnuna u tal-kollaborazzjoni matul is-sena. Hu ta dettalji tal-programm ta' attivitajiet li i se jkunu organizzati fis-sena 2020 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena anniversarju mit-twaqqif [...]

17 06, 2019

53 finalists in the 29th edition of the Malta Journalism Awards

By |2019-06-17T09:45:49+02:00June 17th, 2019|Articles, Carousel News, Home Page, Scroller News|0 Comments

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 53 finalists who reached the final stage among the record number of 128 submissions for the Malta Journalism Awards. This is the 29th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and in this year's edition there are 19 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, the Malta Tourism Authority, AX Hotels, Britannia Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority, the Malta Public Transport, Wasteserv, the Malta Information Technology Agency and Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. For the first time this year; the Parliamentary Secretariat for Youths, Sport and Voluntary Organisations has joined the above sponsors to support and assist in the organisation of these prestigious awards. The jury of this edition [...]