News

/News
13 10, 2018

The Malta Sports Journalists Association meets more sport associations

By |2018-10-13T11:43:00+00:00October 13th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

During the months of September and October the Executive Committee of the Malta Sports Journalists Association held meetings with the Malta Baseball and Softball Association, the Archery Association of Malta and the Malta Ten Pin Bowling Association. During separate meetings, they discussed the best way for these associations to get published the sport events that they organise or participation of their athletes in local and international events. The Malta Sports Journalists Association offered to help these associations by advising with the best way to prepare their reports and how to deliver them to the right media in order to get them published. In the coming weeks the MSJA will be meeting with more sport associations.

13 10, 2018

L-GħĠS tiltaqa ma’ aktar assoċjazzjonijiet sportivi

By |2018-10-13T11:41:16+00:00October 13th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

Il-Kumitat Eżekuttiv ta’ l-Għaqda Ġurnalisti Sport kompla bis-sensiela ta’ laqgħat ma Assoċjazzjonijiet Sportivi hekk kif matul ix-xhur ta’ Settembru u Ottubru iltaqa mal-Malta Baseball and Softball Association, l-Archery Association of Malta u il-Malta Ten Pin Bowling Association. F’laqgħat separati, ġie diskuss kif dawn l-Assoċjazzjonijiet setgħu jitrasmettu aħjar dawk l-avvenimenti sportivi li jkunu qed jorganiżżaw jew li fihom ikunu qed jipparteċipaw l-atleti tagħhom kemm lokali kif ukoll internazzjonalment. L-GħĠS offriet is-sostenn tagħha lil dawn l-Assoċjazzjonijiet permezz ta’ pariri kif l-aħjar għandhom jippreparaw ir-rapporti u jibgħatuhom lill-midja. L-GħĠS se tibqa’ tiltaqa ma aktar Assoċjazzjonijiet Sportivi fil-ġimgħat li ġejjin.

10 10, 2018

Stqarrija għall-Meżżi tax-Xandir

By |2018-10-10T11:35:57+00:00October 10th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u l-Għaqda Ġurnalisti Sports jilqgħu b'sodisfazzjon is-sentenza tal-Qorti li kkundannat għal sitt xhur ħabs sospiżi għal tliet snin lill-persuna li agrediet ġurnalist. Permezz ta' din is-sentenza, il-Maġistrat Joe Mifsud qed jibgħat messaġġ ċar li l-vjolenza m'għandiex postha fis-soċjeta'; tal-lum, partikolarment vjolenza fuq ġurnalisti li xogħlhom hu li jirraportaw dak li hu ta' interess pubbliku, anke jekk dak li jirrappurtaw jista' ma jintlaqax tajjeb minn sezzjoni tal-pubbliku. L-IĠM u l-GħĠS dejjem insistew u se jibqgħu jinsistu fuq id-dritt fundamentali tal-liberta' tal-espressjoni u jħeġġu lil min jilleġiżla biex jiżdiedu l-pieni għallindividwi li jirrikorru għall-vjolenza, atti vandali jew intimidazzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti.

10 10, 2018

Declaration for all media

By |2018-10-10T11:34:29+00:00October 10th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

The Institute of Maltese Journalists together with the Malta Sports Journalists Association expressed their approval of the judgement handed out by the Malta Law Courts when they condemned a person to a six month suspended jail sentence after he was found guilty of attacking a journalist. With this ruling, Magistrate Joe Mifsud is sending out a clear message that there is definitely no condoning of violence especially violence towards journalists whose job is to report anything that is of public interest even though sometimes this is not appreciated by certain people. Both the IĠM as well as the GħĠS have always insisted and will continue to do so that freedom of expression is a right we have to defend and take the opportunity to insist that harsher penalties are to be handed out to all individuals that resort to violence, vandalism or intimidation towards journalists.