News

/News
6 08, 2018

Laqgħa mas-Segretarju Parlamentari Onor. Clifton Grima

By | 2018-08-06T09:58:33+00:00 August 6th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

Proposti mressqa mill-Għaqda Ġurnalisti Sports sabiex il-Gvern jikkunsidra li jimplimenta fil-Budget 2019 li se jitressaq f’Ottubru / Novembru 2018. Il-Gvern għandu immedjatament itella’ s-settur tal-Isport fil-livell ta’ Ministeru sabiex ikun hemm sinjal ċar li issa l-Gvern ma jridx jibqa’ jaħdem biss permezz ta’ politika kontra l-obesita’ u favur l-aċċessibilita’ u taħriġ isusidjat lill-poplu, iżda wasal iż-żmien li jibgħat sinjal li l-Gvern issa jistenna riżultati tanġibbli f’kompetizzjonijiet fuq skala internazzjonali mill-atleti tagħna.           Jekk dan ma jkunx possibli fl-immedjat il-Partit fil-Gvern għandu jwiegħed  fil-programm elettorali qabel l-elezzjoni                    ġenerali li jmiss, li l-Isport jitla’ f’livell ta’ Ministeru u ma’ jibqax fuq livell ta’ Segretarjat.   Il-Gvern permezz ta’ SportMalta għandu jidentifika bejn 10 u 12 –il Assoċjazzjoni Sportiva hekk meqjusa bħala ‘organizzati tajjeb’ u li l-Isport tagħhom jista’ fil-futur qarib jikseb riżultati tanġibbli fix-xena internazzjonali u jassenjalhom permezz ta’ secondment, persuna [...]

30 07, 2018

Malta Sports Journalists Association Congratulates the Newly Elected Malta Institute of Journalists Board

By | 2018-07-30T11:50:51+00:00 July 30th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

The Malta Sports Journalists Association thanks Mrs Norma Saliba as she terminated her role as Chairperson for the Malta Institute of Journalists whilst congratulates newly elected Chairperson Mr Yannick Pace. The MSJA which is affiliated locally with the IGM and internationally with AIPS (The International Sports Press Association), congratulates also all the newly elected Executive members especially the new General Secretary Mr Nigel Mifsud who in the past has also served on the Executive Committee of the MSJA. We are also pleased to note that Mr Charles Camenzuli Honorary President of the MSJA and President of AIPS Europe has retained his post as a Board Member whilst Mr Domenic Aquilina who is one of our members as well as the Chairperson of the MSJA Photographers Commission has also been elected for the first time on the Board. In the coming days the Malta Sports Journalists Association Executive Committee shall be [...]

30 07, 2018

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tifraħ lill-membri eletti tal-Bord il-ġdid tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin

By | 2018-07-30T11:48:40+00:00 July 30th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

L-Għaqda Ġurnalisti Sports filwaqt li tirringrazzja liċ-Chairperson uxxenti s-Sinjura Norma Saliba, tawgura kull suċċess lis-suċċessur tagħha is-Sur Yannick Pace li llum waqt il-Laqgħa Ġenerali annwali tal-IGM kien elett bħala Chairperson ġdid. L-GħĠS li hi affiljata lokalment mal-IĠM u internazzjonalment mal-AIPS (International Sports Press Association) tawgura wkoll lill-membri kollha tal-Eżekuttiv il-ġdid speċjalment lis-Segretarju Ġenerali s-Sur Nigel Mifsud li ġie elett illum u li wkoll hu ex membru fl-Eżekuttiv tal-GħĠS. L-Għaqda Ġurnalisti Sports tinnota b'sodisfazzjoni wkoll li s-Sur Charles Camenzuli President Onorarju tal-GħĠS u President tal-AIPS Europe, żamm postu fi ħdan il-Bord filwaqt li is-Sur Domenic Aquilina wieħed mill-membri l-ġodda eletti huwa wkoll membru tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u Chairman tal-kummissjoni fotografi fi ħdan l-GħĠS. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports se jkun qed jitlob laqgħa formali mal-Bord elett il-ġdid tal-IGM fil-jiem li ġejjin.

4 07, 2018

International Media Celebrates Day Dedicated to Sports Journalism

By | 2018-07-04T13:09:58+00:00 July 4th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

The International Sports Media Association, AIPS, gives great importance to this day during which we remember all those journalists who have worked in the past and are still working for the good of this profession. AIPS was founded on 2nd July 1924 in Paris France with the first meeting being held on a boxing ring and hence the French name it has upheld since then – Association Internationale de la Presse Sportive. To commemorate this day, AIPS President Gianni Merlo sent out a message of solidarity and encouragement to all Sport Media worldwide saying that we are currently living in an era facing huge challenges with the increase of popularity of social media as well as an increase in fake news. AIPS Europe President Charles Camenzuli joined him by saying that these are exciting times for Sport Media facing challenges especially technological related ones in the media industry. In a [...]