News

/News
21 11, 2018

Stqarrija mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li tikkundanna kull forma ta’ theddid fuq ġurnalisti

By |2018-11-21T14:54:15+00:00November 21st, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News|0 Comments

Il-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna kull forma ta’ theddid fuq ġurnalisti, speċjalment meta dawn ikunu fuq il-qadi ta’ dmirijiethom. Fl-aħħar jiem, l-Istitut ġie infurmat li membri fi ħdanu u ġurnalisti oħra sfaw vittmi ta’ theddid minn membri tal-familji ta’ żgħażagħ li tressqu akkużati li aggredew żagħżugħ ieħor. Filwaqt li juri solidarjetà sħiħa mal-ġurnalist tal-PBS, Brandon Pisani u kollegi ġurnalisti oħra li waqt il-qadi ta’ dmirijiethom sfaw mhedda serjament, l-Istitut tal-Ġurnalisti jikkundanna bla riservi kull tip ta’ theddid u intimidazzjoni fuq il-ġurnalisti. L-Istitut itenni li ebda dorma ta’ vjolenza, anqas dik verbali ma’ hi aċċettabbli u m’għandhiex titħalla għaddejja qisu xejn m’hu xejn. Waqt li l-IĠM jirrikonoxxi s-sehem li tat il-pulizija f’dan il-każ, fejn tat protezzjoni xierqa lill-ġurnalisti u saħansitra skortathom sal-post tax-xogħol tagħhom biex jaslu b’mod sigur u ħieles minn kull periklu, jappella biex din il-protezzjoni tkun dejjem assigurata lill-ġurnalist waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

2 11, 2018

Maltco Lotteries tqassam l-għajnuna finanzjarja lir-rebbieħa tal-Isportivi Nazzjonali

By |2018-11-02T18:37:09+00:00November 2nd, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Erba' atleti, uffiċjal, kowċ u klabb lokali kienu ppreżentati b'għajnuna finanzjarja mill-kumpanija Malto Lotteries wara li huma kienu rebħu l-unuri prinċipali waqt l-edizzjoni ta' Frar 2018 tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali.   Dan l-avveniment li hu orgnizzat b'mod kunġunt bejn l-Għaqda Ġurnalisti Sports u SportMalta jonora lill-atleti, uffiċjali u Clubs li jkunu ddistingwew ruħhom matul is-sena.   Fil-preżentazzjoni taċ-ċekkijiet lir-rebbieħa il-Kap Eżekuttiv ta' Maltco Lotteries Vasilev Kasiotakis qal li hu ta' pjaċir tiegħu li l-Malto Lotteries hi assoċjata ma' dan l-avveniment. Hu nkoraġixxa aktar kumpaniji privati sabiex bħal Maltco Lotteries jinvestu fl-Isport Malti.   Sandro Micallef President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports min naħa tiegħu rringrazzja lill-Malto Lotteries tal-impenn favur l-Isport Malti. Micallef rrimarka li hu ta' sodisfazzjon għaliħ u għall-Għaqda Ġurnalisti Sports li sa fl-aħħar l-Isport qiegħed jitella' fuq quddiem fl-aġenda tal-Gvern, xhieda ta' dan u l-importanza li qed jagħti lill-Isport il-Prim Ministru nnifsu matul l-aħħar xhur.   Il-preżentazzjoni mill-Maltco Lotteries sarret lil [...]

2 11, 2018

Maltco Lotteries presents financial assistance to SportMalta Awards 2017 winners

By |2018-11-02T18:35:16+00:00November 2nd, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Sport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali|0 Comments

Four individual athletes, a coach, an official and a local Club were officially presented their financial assistance from Maltco Lotteries following their success earlier this year at the Feb 2018 SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali.   This contest which is organised jointly by the Malta Sports Journalists Association and SportMalta, honours the best local athletes and officials who would have distinguished themselves with tangible results both locally and internationally.   During the presentation Mr Vasilev Kasiotakis CEO of Maltco Lotteries said that the company was proud to be associated with this event. He added that the direct financial assistance to the winners is a realistic confirmation that Maltco Lotteries is committed to keep assisting local sports. Mr Kasiotakis reiterated that he is proud that Maltco Lotteries is setting the agenda for direct sponsorship towards the benefit of local sports. He encouraged other companies from the private sector to follow Maltco's [...]

28 10, 2018

Imut Lev Rossoshik Viċi President tal-AIPS Europe

By |2018-10-28T17:10:12+00:00October 28th, 2018|Carousel News, Home Page, News, Scroller News, Uncategorized|0 Comments

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tibgħat il-kondoljanzi tagħha lill-komunita' tal-ġurnalisti tal-Isport tar-Russja hekk kif tħabbret il-mewt tal-ġurnalist popolari veteran Russu Lev Rossoshik li miet fl-eta' ta' 71 sena.   Lev Rossoshik kien awtur ta' diversi kotba dwar l-isport u ġurnalist li segwa mill-viċin ħafna avvenimenti internazzjonali tal-isport. Hu miet wara marda li ħakmitu fl-aħħar snin.   Rossoshik serva bħala Viċi President tal-AIPS Europe għal xejn inqas minn 15 -il sena u kien għal snin twal ukoll Chairman tal-AIPS Volleyball Commission.   Lev Rossoshik kien f'Malta sentejn ilu meta ltaqa' l-kumitat Eżekuttiv tal-AIPS Europe fejn kien inawgura wkoll il-wirja fotografika tal-isport organizzata mill-Għaqda Ġurnalisti Sports.